Valtero, s.r.o.

Kontakty

Konateľ: Valér Opina
Adresa: 065 41 Ďurková 87
Mobil: +421 908 448 948
E-mail: valtero.vo@gmail.com

Office manager: Ivana Opinová
Mobil: +421 917 314 404
E-mail: valtero.op@gmail.com

Office manager pre AT,DE :Andrea Langová
Mobil: +421 949 193 515
E-mail: valtero.al@gmail.com