Valtero, s.r.o.

O firme

Profil spoločnosti

Spoločnosť VALTERO, s.r.o. bola založená v roku 2011 a jej hlavnou činnosťou sú montáže a opravy technologických zariadení, tlakových zariadení, potrubných systémov vrátane predvýroby, zváranie a montáže potrubných rozvodov, zváranie a montáž oceľových konštrukcií, realizácia monolitických železobetónových stavieb.
Cieľom firmy je pokrývať celý komplex problematiky spätej s projektovaním, výrobou, predajom a montážou. Dobrovoľnými členmi sa môžu stať slovenské aj zahraničné subjekty podľa platných stanov podnikateľského združenia.

Zamestnanci našej spoločnosti sa podieľali na viacerých projektoch v tuzemsku a v zahraničí so zameraním na dodávku a montáž potrubných rozvodov rôznych priemerov pre všetky druhy médií. Kvalita, flexibilita, odbornosť a spoľahlivosť sú dobrým predpokladom k spokojnosti našich obchodných partnerov.

V našej spoločnosti pracujú kvalifikovaní pracovníci od riadiacich až po robotnícke profesie.
Na zákazky, ktoré sú realizované mimo Slovenska, sú vyslaní naši pracovníci s medzinárodným certifikátom E-101. Je to dôkaz o tom, že firma VALTERO, s.r.o., pôsobí a chce naďalej pôsobiť v krajinách EU legálne, a dodržiavať všetky náležitosti k spokojnosti našich terajších aj budúcich obchodných partnerov. Samozrejmosťou sú bezpečnostné školenia, ktoré si naši pracovníci pravidelne obnovujú.

Politika kvality

 Máme záujem aby meno spoločnosti VALTERO, s.r.o. bola značkou kvality a spoľahlivosti pre investorov ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí.

Spoločnosť VALTERO, s.r.o. vychádza z hodnôt:

-    Pracovníci VALTERO, s.r.o. predstavujú najväčšiu hodnotu firmy.
-    Základom nášho úspechu je tímová práca.
-    Sledujeme vývoj na trhu a snažíme sa flexibilne reagovať na zmeny.
-    S partnermi doma aj v zahraničí máme korektné dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
-    Konkurencia nám pomáha v raste a preto si ju vážime.
-    Imidž spoločnosti VALTERO, s.r.o. vytvárame odbornosťou a profesionálnym prístupom našich pracovníkov.
-    Zvyšovanie produktivity práce je našim hlavným cieľom.